De schoolgids

Ouders en leerlingen willen goed geïnformeerd worden. Ze willen weten wat de gang van zaken is op school en hoe bepaalde procedures werken. In de digitale schoolgids staat alles over het onderwijs, de organisatie en de verschillende regelingen bij ons op school.

Bekijk hier de Schoolgids 2022/2023

In de schoolgids verwijzen we soms naar aanvullende regels en afspraken.

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Havo/vwo 1: voorlichtingsavond n.a.v. advies
19.30 uur: alleen voor ouders/verzorgers

pro: klankbordavond
19.30 uur

Leerlingenbesprekingen: leerlingen lesvrij