De MR vergadert komend schooljaar op onderstaande data.

  • Dindag 28 september 2021
  • Dinsdag 12 oktober 2021 (begrotingsvergadering)
  • Dinsdag 7 december 2021
  • Dinsdag 15 februari 2022
  • Dinsdag 22 maart 2022
  • Dinsdag 17 mei 2022
  • Dinsdag 7 juni 2022
  • Dinsdag 5 juli 2022

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Centraal examen eerste tijdvak
12 t/m 30 mei

vmbo 3 mbo informatieavond
19.00 - 21.00 uur

Hemelvaartsdag