Brugklassen havo/vwo

Om een juiste keuze te maken voor het vervolg binnen het voortgezet onderwijs is de brugklas heel belangrijk. Op het Carmel College Salland zijn drie brugklassen: gt/havo, havo/atheneum en gymnasium/atheneum-plus.

Gt/havo

Deze brugklas is voor leerlingen van wie we verwachten dat ze havoniveau aankunnen, maar wel met wat extra aandacht. We werken hier nét iets anders dan in 1 havo/atheneum. Het tempo ligt wat lager en de toetsen zijn aangepast. Daarom moet een leerling aan het eind van het eerste jaar gemiddeld een zeven staan om door te mogen naar 2 havo.

Havo/atheneum

Dit is de gewone brugklas havo/atheneum. Natuurlijk helpen we de leerlingen in het eerste jaar om zo te werken en te leren dat ze het maximale uit zichzelf halen. Aan het eind van het jaar ga je naar 2 havo of 2 atheneum.

Gymnasium en atheneum-plus

Er zijn atheneumleerlingen die wat extra’s willen en kunnen. Die het leuk vinden om dingen zelf uit te vinden en wat extra uitdaging zoeken. Juist voor die doelgroep is er de brugklas gymnasium of atheneum-plus. Hier worden bepaalde vakken gegeven in minder tijd, zodat er tijd overblijft voor extra andere vakken.

Agenda van het havo/vwo

Mentorgesprekken
10 minuten

Havo/vwo 2: verkeersproject 'Veilig uit - Veilig thuis'

Leerlingen lesvrij