Voorbeelden van Fit For Life activiteiten

Alle derde jaars leerlingen vmbo hebben vanaf het schooljaar 2016-2017 naast hun huidige lesrooster 2 uren Fit for Life Xperience / Carmel Classes op hun lesrooster staan waarin ze activiteiten gaan ontwikkelen, voorbereiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en presenteren die gericht zijn op maatschappelijke vraagstukken. Leerlingen kunnen daarbij op basis van affiniteit, talent en interesse hun voorkeur aangeven voor projecten gericht op:

  • Zorg & Dienstverlening
  • Culturen
  • Techniek
  • Sport & Gezondheid
  • Creatief, kunst en muzek
  • Milieu, omgeving en groen

Ook gaan leerlingen zich verdiepen in maatschappelijke vraagstukken en kunnen ze zelf projecten indienen/aandragen.

Alle activiteiten hebben als doel een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Ook dragen de activiteiten bij aan actieve participatie in de samenleving (actief burgerschap). Door leerlingen in contact te brengen met een contextrijke omgeving bij organisaties, ondernemers en instanties (zonder schoolse setting) wordt er voor de leerlingen ‘levensechte, betekenisvolle’ leeromgeving’ gecreëerd waarin ze hun verworven sociale competenties kunnen inzetten en na gerichte feedback kunnen bijstellen. Het zelfvertrouwen van leerlingen vergroot doordat ze in aanraking komen met nieuwe en andere situaties; ze leren dat ze andere mensen kunnen helpen en iets voor hen kunnen betekenen, zonder dat daar iets tegenover wordt gesteld.

Enkele voorbeelden van activiteiten

Bekijk hier het filmpje over Fit For Life Xperience

In onderstaand filmpje vertellen leerlingen en projectleider Inga Lokate wat Fit for Life inhoudt. Er wordt samengewerkt met verschillende instanties, sportverenigingen e.d. om leerlingen in contact te brengen met de samenleving.

 

 

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door financiering met POP3 gelden vanuit de EU, de Provincie en de gemeente Raalte.

 

 

Agenda van het vmbo

vmbo 3: Excursie België/Duitsland/Engeland
5 t/m 9 juni

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak

Centraal examen vmbo: tweede tijdvak
19 t/m 22 juni