Havo/vwo 1: voorlichtingsavond n.a.v. advies
19.30 uur: alleen voor ouders/verzorgers

Leerlingenbesprekingen: leerlingen lesvrij

Havo 4-5 / vwo 4-5-6: herkansing toetsweek 2
11 en 14 februari

Havo 1-2-4 / vwo 1-2-4-5: mentorgesprekken
10 minuten

Havo 4 / vwo 4-5: gesprek met vakdocent
10 minuten

Voorjaarsvakantie
21 t/m 28 februari

Leerlingen lesvrij

Havo/vwo 1-2-3: gesprek met vakdocent
10 minuten

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland

Havo 3-4-5 / vwo 3-4-5-6: toetsweek 3
14 t/m 22 maart