Havo/vwo 1: voorlichtingsavond n.a.v. advies
19.30 uur: alleen voor ouders/verzorgers

pro: klankbordavond
19.30 uur

Leerlingenbesprekingen: leerlingen lesvrij

vmbo 2 BB/KB online informatieavond
19.00 - 19.30 uur

vmbo 2 GT online informatieavond
19.45 - 20.15 uur

Online informatieavond havo 2 over profielkeuzetraject havo 3 en keuzetraject vmbo 3
19.00 uur

Online informatieavond havo 3 over het keuzetraject vmbo 4
20.00 uur

Havo 4-5 / vwo 4-5-6: herkansing toetsweek 2
10 en 13 februari

Havo/vwo en vmbo: week van de gesprekken met ouders/verzorgers
13 t/m 17 februari

vmbo 3GT Bekijk mbo Zwolle
1e t/m 6e uur