Meerderjarige leerling

Met het bereiken van de meerderjarige leeftijd (18+) verandert de relatie tussen de school, de leerling en zijn ouders.

Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken:

  • De school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling.
  • Bij de voortgang van de studie houdt de school, waar mogelijk, de beslissingen van de leerling aan.
  • De meerderjarige leerling verzorgt zelf de berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte). Ouders/verzorgers worden wel geïnformeerd.

Onderwijsovereenkomst

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij Carmel College Salland gaat de ouder, of de meerderjarige leerling, akkoord met de afspraken en regels die in onze school gelden. Deze regels en afspraken kunt u vinden in deze schoolgids en op onze website. Carmel College Salland verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda