Ouderraad havo/vwo

De ouderraad van de sector havo/vwo vergadert gemiddeld één keer per zes weken. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur onderwijs.

De vergaderingen worden een week voor de MR vergaderingen gepland. Zo kunnen de ouder(s)/verzorger(s) die in de Medezeggenschapsraad zitten de onderwerpen voor de deze vergadering eerst in de ouderraad bespreken. De ouderraad havo/vwo vertegenwoordigt zo’n 1400 leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

De ouderraad havo/vwo vormt samen met de ouderraad vmbo en de ouderraad pro de Oudervereniging van Carmel College Salland. Gezamenlijk bevorderen zij de samenwerking tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s).

U kunt de ouderraad sector havo/vwo bereiken door te mailen naar: [email protected].

 

In schooljaar 2021-2022 bestaat de ouderraad uit de volgende personen:

  • De heer Ronald Jonkman 
  • De heer Dominique Kleinsman
  • Mevrouw Hèlen Lammertink
  • Mevrouw Eefje Roelofs-Bal 
  • De heer Roy Smit, voorzitter 
  • Mevrouw Petra Steenblik 
  • Mevrouw Miranda Tiebot
  • Mevrouw Heidy van Wilsum

Agenda van het havo/vwo

Havo 4 / vwo 4-5: toetsweek 4
29 juni t/m 6 juli

Centraal examen: uitslag tweede tijdvak