Overgaan en bevorderingsnormen havo/vwo

Voor de overgang naar een volgend schooljaar hanteren wij overgangsnormen. Deze overgangsnormen staan per leerjaar beschreven in bevorderingsnormen havo/vwo.

 

 

Agenda van het havo/vwo