Veilig en vertrouwd. Werken in domeinen

Carmel College Salland vindt het belangrijk dat iedere leerling snel zijn plek binnen de school kan vinden. Daarom hebben wij een soort minischolen-in-de-school gecreëerd waarbinnen zo’n 275 leerlingen de meeste lessen volgen. We noemen dit een domein.

Binnen dit domein werken alle leerjaren dezelfde docenten en dezelfde begeleiders. Op deze manier ontstaat er eerder contact tussen leerlingen onderling en docenten. Dat maakt de school een stuk vertrouwder en is goed voor de leerresultaten.

Een domein bestaat uit zeven theorielokalen, een leercentrum waar je zelfstandig kunt werken en een stiltewerkplek. Op het domein is voortdurend een onderwijsassistent aanwezig, dus er is altijd een aanspreekpunt voor allerlei zaken. De onderwijsassistent houdt ook toezicht in het leercentrum zodat het daar voor iedereen veilig en prettig blijft.

Lekker leren in jouw vertrouwde domein

Leren gaat beter als je in een vertrouwde omgeving bent. Daar leren de leerlingen hun medeleerlingen, mentor, docenten en onderwijsassistent elkaar echt goed kennen. Ze komen elkaar vaak tegen en bouwen een band op. Dat maakt de stap om naar ze toe te gaan en om hulp te vragen een stuk makkelijker.

Het vmbo heeft vier domeinen

  • Domein leerjaar 1 vmbo: basis, kader en gemengd theoretische leerweg
  • Domein leerjaar 2 vmbo: basis, kader en gemengd theoretische leerweg
  • Domein leerjaar 3 en 4 basis/kader beroepsgerichte leerweg
  • Domein leerjaar 3 en 4 gemengd theoretische leerweg

Agenda van het vmbo

Centraal examen
Dinsdag 14 t/m dinsdag 28 mei

Centraal examen