Contactgegevens sector vmbo

Bezoekadres

Florens Radewijnsstraat 6
8101 BW Raalte
Tel. 0572-348500

Postadres
Carmel College Salland
Postbus 87
8100AB RAALTE

Email
[email protected]

Directeur onderwijs

Mevrouw W. Lemstra

Teamleiders vmbo

Mevrouw I. Lokate, teamleider klas 1                                           
[email protected]

De heer B. Korteschiel, teamleider klas 2                                             
[email protected]

De heer P. Takens, teamleider klas 3/4 basis/kader                       
[email protected]

De heer T. Raats, teamleider klas 3/4 gemengd-theoretisch       
[email protected]

 

Ouderraad

Contactgegevens ouderraad vmbo

Agenda van het vmbo

havo / vwo en vmbo GT Centraal examen: tweede tijdvak eerste afnames en herkansingen
14 t/m 25 juni

Vmbo 3: toetsweek
17 t/m 23 juni

vmbo Basis/Kader tweede tijdvak afnames en herkansingen
22 t/m 25 juni