Van theorie tot praktijk

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een vooropleiding voor allerlei vormen van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en heeft een opleidingsduur van vier jaar.

Drie leerwegen

Het vmbo kent drie leerwegen:

  • basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis). 
  • kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader).
  • gemengd theoretische leerweg (vmbo gt). 

 

Dienstverlening & Producten (D&P)

In het derde en vierde leerjaar volgen alle leerlingen het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten (D&P). De loopbaanontwikkeling van de leerling staat hierin centraal.

Leerlingen mogen uit verschillende thema’s kiezen op basis van affiniteit en interesse. Alles binnen het programma is gericht op de beroepspraktijk, iets wat leerlingen als zeer waardevol ervaren. Niet alleen beroepsvaardigheden, maar ook algemene vaardigheden komen aan bod.

Het examen D&P is een breed georiënteerd examen. Voor leerlingen basis en kader staan vier profieldelen centraal. De gt-leerlingen doorlopen in de bovenbouw twee profieldelen.

  1. Organiseren van een activiteit (basis, kader en gt)
  2. Multimediaal product maken (basis, kader en gt)
  3. Presenteren, promoten en verkopen (basis en kader)
  4. Een product maken en verbeteren (basis en kader)

 

Agenda van het vmbo

Centraal examen
Dinsdag 14 t/m dinsdag 28 mei

Centraal examen