De mentor

Leerlingen hebben binnen het onderwijs behoefte aan geborgenheid en veiligheid. De mentor speelt daar een belangrijke rol in. Hij kent zijn leerlingen goed en houdt hun resultaten en persoonlijke groei nauwkeurig in de gaten.

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen. Omgekeerd neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers als er informatie gedeeld moet worden.

Mentoren praktijkonderwijs, schooljaar 2020-2021

Klas

Mentor

 Mailadres

1a mevrouw Groen [email protected]
1b meneer De Vries  [email protected]
2a mevrouw Kroeze  [email protected]
2b mevrouw Aalberts [email protected]
3a mevrouw Olijhoek [email protected]
3b mevrouw Van Putten  [email protected]
4a meneer Ten Dam  [email protected]
4b mevrouw Nijenhuis [email protected]
5a meneer Veldkamp [email protected]
Entree mevrouw Mensink [email protected]

Agenda van het praktijkonderwijs

Diploma uitreiking

Zomervakantie
12 juli t/m 20 augustus