De mentor

Leerlingen hebben binnen het onderwijs behoefte aan geborgenheid en veiligheid. De mentor speelt daar een belangrijke rol in. Hij kent zijn leerlingen goed en houdt hun resultaten en persoonlijke groei nauwkeurig in de gaten.

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen. Omgekeerd neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers als er informatie gedeeld moet worden.

Mentoren praktijkonderwijs, schooljaar 2022-2023

Klas

Mentor

PRO/VMBO1A

 

mevrouw Kroeze

mevrouw Muskee

PRO1B

 

mevrouw Groen

 

PRO/VMBO2A

 

mevrouw Aalberts

mevrouw Wennemers

PRO2B

 

meneer de Vries

meneer Krikke

PRO3A meneer ten Dam
PRO3B mevrouw Olijhoek 
meneer Temmink
PRO4A mevrouw Demmers
mevrouw Rietman
PRO4B mevrouw van Putten
PRO5A meneer Veldkamp
Entree


mevrouw Mensink
mevrouw Nijenhuis

Agenda van het praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs: stageweek 1
26 t/m 30 september

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur (tijdstip o.v.b)

pro 4: Excursie Kröller Müller