Leerlingenraad sector Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs heeft een leerlingenraad die bestaat uit klassenvertegenwoordigers. Voor de klassen 1 en 2 zijn dit twee vertegenwoordigers per klas. De leerlingenraad komt om de twee maanden bij elkaar en bespreekt belangrijke punten die met de school te maken hebben. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de school.

Hoe werkt het?

De klas bespreekt samen met de mentor de punten die zij belangrijk vindt. De klassenvertegenwoordiger bespreekt dit vervolgens in de leerlingenraad. Punten die hieruit voortkomen worden besproken in de teamvergadering en zo nodig op de actielijst gezet. De leerlingenraad krijgt in de volgende bijeenkomst altijd reactie op de punten die zij hebben ingebracht.

Wat heeft de leerlingenraad bijvoorbeeld bereikt?

Voorbeelden van zaken die de leerlingenraad met succes heeft aangekaart:

  • Meer groen in en om de school
  • Andere soepen in de automaat
  • Verkoop van frisdrank in de kantine
  • Bankjes op het plein

Wat staat er op de agenda?

  • Fietsenhok
  • Groter plein
  • Binnentemperatuur schoolgebouw

Agenda van het praktijkonderwijs

Pro: projectweek
maandag 8 t/m vrijdag 12 juli

Pro: projectweek