Ouderraad Praktijkonderwijs

De ouderraad van de sector praktijkonderwijs bestaat op dit moment uit zes personen. De raad vergadert zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn de teamleider en een leerkracht aanwezig. De ouderraad van het praktijkonderwijs vertegenwoordigt ongeveer 120 leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Heeft u vragen, tips, ideeën, of wilt u misschien actief lid worden van een van de ouderraden? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail: [email protected].

  • Monique Aanstoot (secretaris en tevens MR-lid)
  • André van Brummen (notulist)
  • Mariëlle Corbee
  • Eveline Meijerman
  • Carla Schiphorst (voorzitter)
  • Esther Veldman
  • Brian Stegeman

Agenda van het praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs: stageweek 1
26 t/m 30 september

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur (tijdstip o.v.b)

pro 4: Excursie Kröller Müller