Praktijkonderwijs: passend onderwijs voor iedereen

De doelstelling van het praktijkonderwijs is helder: onderwijs op maat voor leerlingen waarvoor een regulier diploma misschien te hoog gegrepen is. Ons streven is dat iedere leerling de school verlaat met een rugzak vol kennis, vaardigheden én ...... eventueel een mooie werkplek.

Theorie, praktijk en zelfredzaamheid

Het praktijkonderwijs biedt niet alleen theoretische lessen en praktische trainingen, maar ook passende zorg. Het doel is de leerling zo zelfstandig mogelijk te maken en hem of haar te begeleiden naar een baan. Daarbij houden we rekening met de individuele behoeftes en mogelijkheden. Want zelfstandigheid betekent voor iedere leerling wat anders.

Certificaten

Waar mogelijk, nemen leerlingen deel aan "branche gerichte cursussen". De certificaten die de leerlingen behalen verbreden hun vaardigheden en vergroten de kans op een baan op de arbeidsmarkt.

Doorstromen

Sinds een aantal jaren is het binnen onze afdeling mogelijk Entree-onderwijs te volgen (startkwalificatie mbo). Door de leerling goed te volgen en de voortgang regelmatig te bespreken, wordt gekeken voor wie dit haalbaar en/ wenselijk is.
In het meerjarenbeleidsplan hebben wij onze doelstelling verder uitgewerkt.

 

Agenda van het praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs: stageweek 1
26 t/m 30 september

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 13.15 uur (tijdstip o.v.b)

pro 4: Excursie Kröller Müller