Praktijkonderwijs: passend onderwijs voor iedereen

De doelstelling van het praktijkonderwijs is helder: onderwijs op maat voor leerlingen waarvoor een regulier diploma misschien te hoog gegrepen is. Ons streven is dat iedere leerling de school verlaat met een rugzak vol kennis, vaardigheden én ...... eventueel een mooie werkplek.

Theorie, praktijk en zelfredzaamheid

Het praktijkonderwijs biedt niet alleen theoretische lessen en praktische trainingen, maar ook passende zorg. Het doel is de leerling zo zelfstandig mogelijk te maken en hem of haar te begeleiden naar een baan. Daarbij houden we rekening met de individuele behoeftes en mogelijkheden. Want zelfstandigheid betekent voor iedere leerling wat anders.

Certificaten

Waar mogelijk, nemen leerlingen deel aan "branche gerichte cursussen". De certificaten die de leerlingen behalen verbreden hun vaardigheden en vergroten de kans op een baan op de arbeidsmarkt.

Doorstromen

Het is ook mogelijk binnen onze afdeling Entree-onderwijs te volgen (startkwalificatie mbo). Door de leerling goed te volgen en de voortgang regelmatig te bespreken, wordt gekeken voor wie dit haalbaar en/ wenselijk is.
 

Wij krijgen in de nieuwe subsidieperiode een financiële bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Agenda van het praktijkonderwijs

Pro: projectweek
maandag 8 t/m vrijdag 12 juli

Pro: projectweek