Jaarrooster PrO

Leerlingen zijn vrij wanneer er een studiedag, een organisatiedag of ontwikkeldag is. Is er een studieochtend of studiemiddag, dan zijn ze alleen dit betreffende dagdeel vrij.

Wanneer een studiedag of ontwikkeldag gepland is op een stagedag, dan gaan de stages gewoon door. Dit geldt niet voor organisatiedagen en vakantiedagen. Er kunnen gedurende het schooljaar nog data voor studiedagen gewijzigd / toegevoegd worden.

2022 schooljaar 2022-2023
29 augustus leerlingen vrij
30 aug. t/m 1 sept. introductiedagen
2 september leerlingen vrij
6 september start stageperiode 1
13 september coachgesprekken met alle leerlingen
23 september ontwikkeldag (stages gaan wel door)
26 t/m 30 september stageweek 1 + assessment
26 sept. t/m 7 okt. IOP gesprekken + huisbez. klas 1
4 oktober studiedag (stages gaan wel door)
12 oktober voorlichting schoolverlaters 22-23 (19.00 uur)
17 t/m 21 oktober herfstvakantie
16 november ontwikkelmidddag 1 (stages gaan wel door)
17 november studiemiddag (stages gaan wel door)
21 nov. t/m 2 dec. toetsweken
1 december coachgesprekken 
12 december ontwikkeldag (stages gaan wel door)
2023  
26 dec. t/m 6 jan. kerstvakantie
9 januari lessen starten het 3de uur
10 januari start stageperiode 2
16 t/m 27 januari IOP gesprekken
27 januari open huis
30 jan. t/m 3 feb. stageweek 2 + assessment
6 februari 19.30 uur klankbordavond ouderraad pro
20 februari  vrij i.v.m. carnaval
21 februari ontwikkeldag (stages gaan wel door)
27 feb. t/m 3 mrt. voorjaarsvakantie
14 maart (! aangepaste datum !) studiemiddag (stages gaan wel door)
16 maart coachingsdag
16 maart infoavond nieuwe Entreeklas 19.30 uur
4 april studiedag (stages gaan wel door)
7 t/m 10 april vrij i.v.m. paasweekend
11 april start stageperiode 3
17 t/m 21 april projectweek
20 april voorlichting nieuwe stagiairs (19.30 uur)
27 april t/m 5 mei meivakantie
18 + 19 mei vrij  (Hemelvaart)
22 mei studiemiddag (stages gaan wel door)
22 t/m 26 mei  stageweek 3
22 t/ m 26 mei toetsweek onderbouw
26 mei laatste schooldag entreeklas
29 mei vrij  (2de pinksterdag)
30 mei ontwikkeldag (stages gaan wel door)
6 juni voorlichting klas 3 uitstroomtrajecten
13 juni coachgesprekken
20 juni rapport mee
26 juni t/m 7 juli IOP-gesprekken (leerl. + ouders + mentor)
13 juli klassenuitje
14 juli diploma uitreiking 
17 juli sportdag
18 t/m 21 juli organisatiedagen (leerlingen zijn vrij)
24 juli t/m 1 sept. zomervakantie

Agenda van het praktijkonderwijs

Zomervakantie
24 juli t/m 1 september