Jaarrooster PrO

Leerlingen zijn vrij wanneer er een studiedag, een organisatiedag of ontwikkeldag is. Is er een studieochtend of studiemiddag, dan zijn ze alleen dit betreffende dagdeel vrij.

Wanneer een studiedag of ontwikkeldag gepland is op een stagedag, dan gaan de stages gewoon door. Dit geldt niet voor organisatiedagen en vakantiedagen. Er kunnen gedurende het schooljaar nog data voor studiedagen gewijzigd / toegevoegd worden.

 

2023 schooljaar 2023-2024
4 september organisatiedag, leerlingen zijn vrij
5 t/m 7 sept. introductiedagen
8 september leerlingen vrij
12 september voorlichtingsavond klas 1 + 2
12 september start stageperiode 1
19 september coachgesprekken met alle leerlingen
27 september terugkomavond schoolverlaters 2021+2022
2 oktober ontwikkeldag (stages gaan wel door)
2 t/m 6 oktober stageweek 1 + assessment
9 t/m 20 okt. IOP gesprekken + huisbez. klas 1
10 oktober studiemiddag (stages gaan wel door)
23 t/m 27 oktober herfstvakantie
3 november (16.00- 20.00 uur) Carmel kijkdag
20 nov. t/m 1 dec. toetsweken
28 november coachgesprekken 
29 november ( vanaf 12.00 uur) ontwikkelmiddag (stages gaan wel door)
15 december ontwikkeldag (stages gaan wel door)
18 december leerl. zijn na 12.00 uur vrij i.v.m. scholing team
22 december (9.00-12.00 uur) kerstprogramma op school (stages gaan wel door)
2024  
25 dec. (2023) t/m 5 jan. kerstvakantie
8 januari lessen starten het 3de uur
9 januari start stageperiode 2
22 jan. t/m 9 feb. IOP gesprekken
25 januari Carmel ontdekdag pro
29 jan. t/m 2 feb. stageweek 2 + assessment
12 februari  studiedag
19 t/m 23 februari voorjaarsvakantie
26 februari  aanpassing !! gewone lesdag
12 maart coachgesprekken 
21 maart ontwikkeldag (stages gaan wel door)
29 maart t/m 1 april vrij i.v.m. paasweekend
9 april start stageperiode 3
15 t/m 19 april projectweek
17 april voorlichting nieuwe stagiairs (19.30 uur)
29 april t/m 10 mei meivakantie
20 mei vrij  (2de pinksterdag)
21 t/m 24 mei toestweek onderbouw
27 t/m 31 mei stageweek 3
4 juni coachgesprekken
11 juni ontwikkeldag (stages gaan wel door)
8 t/m 12 juli projectweek
9 juli klassenuitje
12 juli (19.00-21.00 uur) aanpassing !! diploma-uitreiking klas 5 en entreeklas (Hoftheater)
15 juli afsluiting met de mentorklas
16 t/m 19 juli organisatiedagen 
22 juli t/m  30 augustus zomervakantie

Agenda van het praktijkonderwijs

Pro: projectweek
maandag 8 t/m vrijdag 12 juli

Pro: projectweek