Eerst hulp binnen het domein, daarna het coachpunt

Iedere leerling krijgt optimale persoonlijke begeleiding om de opleiding succesvol af te ronden. Dat is een van de redenen waarom we in domeinen werken. Zo blijft de afstand tussen leerling, en docenten, mentoren, specialistische begeleiders en onderwijsassistenten klein.

Toch kan het zijn dat er behoefte is aan meer begeleiding. Bijvoorbeeld omdat een andere benadering beter bij een persoon werkt of dat iemand meer ruimte of tijd nodig heeft. Of omdat er intensievere begeleiding nodig is. We maken dan een individueel plan met alle betrokkenen zodat de leerling verder kan.

Het Coachpunt

Soms komt het voor dat we de hulpvraag niet binnen het domein kunnen oplossen. In dat geval komt het coachpunt in beeld. Het coachpunt kan maatwerk bieden wanneer de leerling voor langere tijd intensieve begeleiding nodig heeft. De leerling krijgt dan onderwijs en begeleiding op het Coachpunt. Leerlingen kunnen hier daarom pas terecht na een zorgvuldige procedure. Het coachpunt helpt de leerling vaardigheden zo te ontwikkelen dat hij of zij weer zo snel mogelijk met de eigen klas mee kan draaien. Het liefst houden we iedereen namelijk binnen het domein.

Agenda van het vmbo