Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

De leerlingen leren tijdens Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op een zorgvuldige manier keuzes te maken voor hun vervolgopleiding. LOB heeft dan ook als doel iedereen naar een passende leerweg, vervolgopleiding of een passend beroep te leiden.

Alle leerlingen worden uitgebreid begeleid bij hun studie- en beroepskeuze. Wij geven ze inzicht in hun interesses, capaciteiten en sterke en zwakke kanten.

In het vak LOB komen de volgende activiteiten aan bod:

  • arbeids- en opleidingsoriëntaties
  • stages
  • vakkenkeuze
  • excursies
  • bezoek open dagen mbo 2023-2024 klik hier
  • mbo-informatieavond
  • meeloopdagen mbo 2023-2024 klik hier
  • opbouw portfolio
  • interessetesten

 

Veel kennis in huis

Via testen en persoonlijke gesprekken worden de individuele kwaliteiten en behoeftes van de leerling steeds duidelijker. De school beschikt over een uitgebreid scala aan informatiemateriaal van vervolgopleidingen op het CCS zelf en op het mbo.

De mentor

De mentor heeft binnen LOB een belangrijke rol. De mentor voert de gesprekken met de leerlingen en helpt ze bij het afwegen van keuzes. Bovendien weet hij goed wat de kwaliteiten en valkuilen van de leerlingen zijn. De mentor heeft namelijk veel en intensief contact met ze. Hij kan een beroep doen op kaderdocenten om mee te denken over de toekomst van een leerling. Omgekeerd kunnen leerlingen met hun ouders/verzorgers een afspraak maken met de mentor om hierover in gesprek te gaan.

Agenda van het vmbo