Leerlingenraad

De leerlingenraad praat mee over de dagelijkse gang van zaken op school, behartigt de belangen van de leerlingen, geeft adviezen en is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de feestcommissies en de schoolkranten.

Wat mag de leerlingenraad?

  • Meepraten over besluiten op school.
  • Adviezen geven aan de directie (de leerlingenraad heeft adviesrecht).
  • Meepraten over activiteiten en projecten op school.
  • De andere leerlingen vertegenwoordigen.

Drie leerlingenraden

Leerlingenraad sector havo/vwo

Leerlingenraad sector vmbo

Leerlingenraad sector pro

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo 3: Excursie België/Duitsland/Engeland
5 t/m 9 juni

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak

Centraal examen vmbo: tweede tijdvak
19 t/m 22 juni