Wij scoren goed op resultaat en kwaliteit

De inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen in het voortgezet onderwijs elk jaar op het percentage zittenblijvers, het slagingspercentage en de examencijfers. De resultaten worden voor vmbo en havo/vwo vastgelegd in resultatenoverzichten. 

Regelmatig tevredenheidsonderzoeken

De tevredenheid van ouders, leerlingen, collega’s en samenwerkingspartners is ons veel waard. Wij zijn en blijven dan ook nieuwsgierig naar de mening van iedereen in en rondom de school. Alleen zo zijn we in staat de kwaliteit van ons onderwijs structureel te verbeteren.

  • Om goed onderwijs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren, houden wij om de vier jaar een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, leerlingen en ouders.
  • Ieder jaar is er een enquête voor Scholen op de Kaart (zie hieronder).
  • Een paar keer per jaar organiseren wij ouderklankbordroepen en leerlingenpanels.
  • Zo hebben de ouders en de leerlingen continu een stem.
  • Wij voeren regelmatig overleg met de Omgevingsraad. Hierin zijn de gemeente, het bedrijfsleven, het basis- en vervolgonderwijs vertegenwoordigd.

Vergelijk ons gerust met anderen

Op de landelijke website Scholen op de Kaart kan iedereen, ouders, leerlingen, professionals, scholen bij hen in de buurt met elkaar vergelijken. Het Carmel presenteert zich ook op deze site met havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs. Bezoekers aan de site kunnen zien hoe het Carmel het doet ten opzichte van andere scholen in de regio.

Een schakel in een doorlopende keten

Het voortgezet onderwijs is vaak de schakel tussen basisschool en vervolgopleiding. Voor Carmel spreekt het vanzelf dat we met beide kanten een goed contact hebben. We overleggen intensief om het onderwijs op elkaar af te stemmen en werken nauw samen om het start- en eindniveau van de leerlingen te bepalen en te evalueren.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

havo / vwo en vmbo GT Centraal examen: tweede tijdvak eerste afnames en herkansingen
14 t/m 25 juni

Vmbo 3: toetsweek
17 t/m 23 juni

vmbo Basis/Kader tweede tijdvak afnames en herkansingen
22 t/m 25 juni