Passend onderwijs in de eigen regio

Elk kind verdient goed onderwijs. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en kunnen ze blijven meedoen met activiteiten in hun eigen omgeving.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat iedere school aan elk kind een passende onderwijsplek moet bieden. Wat de mogelijkheden zijn van Carmel College Salland hebben we vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel.

Uw kind wordt in principe geplaatst op de school die u zelf kiest. Als het daar niet op de goede plek zit, wordt gezocht naar passend onderwijs zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Alle schoolbesturen in hetzelfde gebied werken met elkaar samen om dit mogelijk te maken. Dit heet een Samenwerkingsverband. Carmel College Salland valt onder het samenwerkingsverband Hanzeland (SWV VO 23.05).

Als u uw kind bij ons aanmeldt, kijken we eerst of het mogelijk is uw kind extra ondersteuning in de klas te geven. De behoefte van uw kind, uw voorkeuren en de mogelijkheden van de school en de regio zijn daarbij ons uitgangspunt. Als onze school geen passende onderwijsplek kan bieden, dan kijken we naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die wel de juiste ondersteuning kan bieden of we zoeken naar een goede plek in het (v)so.

Begeleiding op Carmel College Salland

Niveau 1. Reguliere begeleiding in het domein

Niveau 2: Extra begeleiding op maat, in het domein

Niveau 3: Extra begeleiding, buiten het domein het Coachpunt

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda