Ouders en de school

Op het Carmel College Salland vinden wij de stem van de ouders zeer belangrijk. De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Zodat we het nog beter voor onze leerlingen doen.

Drie ouderraden, één oudervereniging

Carmel College Salland heeft drie ouderraden die nauw samenwerken. Samen vormen zij de oudervereniging.

Meedenken en meepraten

Elke ouderraad probeert zo breed mogelijk betrokken te zijn bij de school. Zo zijn vier ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR): twee leden uit de ouderraad vmbo en twee leden uit de ouderraad havo/vwo.

Overleg met de directie

Twee maal per jaar vergadert de oudervereniging met de directie. De vergadering aan het begin van het schooljaar is bedoeld om samen vooruit te kijken en die aan het eind om het jaar te evalueren.

Jaarlijkse thema-avond    

Aan het begin van elk schooljaar organiseert de oudervereniging een thema-avond voor alle ouders en andere belangstellenden. Voor schooljaar 2020-2021 is deze avond nog niet gepland i.v.m. de geldende RIVM-voorschriften.  

Oudervereniging

Alle ouders van leerlingen van de school zijn automatisch lid van de vereniging, tenzij zij aangeven dit niet op prijs te stellen. De contributie is inbegrepen in de algemene schoolbijdrage.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo 3: Excursie België/Duitsland/Engeland
5 t/m 9 juni

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak

Centraal examen vmbo: tweede tijdvak
19 t/m 22 juni