MR-leden

Dagelijks bestuur en leden: 

 • Mevr. J. Wietsma, voorzitter, vertegenwoordiger medewerkers vmbo
 • Mevr. J. Tissingh, secretaris, vertegenwoordiger medewerkers vmbo
 • De heer J. Boetes, penningmeester, vertegenwoordiger medewerkers havo/vwo 

Overige leden:

 • Antoine Rodijk, vertegenwoordiger leerlingen havo/vwo
 • Aede Stapelkamp, vertegenwoordiger leerlingen havo/vwo 
 • Mevr. K. Janssen, vertegenwoordiger ouders havo/vwo
 • De heer M. Rijnen, vertegenwoordiger ouders havo/vwo 
 • De heer B. Hovenkamp, vertegenwoordiger medewerkers havo/vwo
 • De heer M. Scholten, vertegenwoordiger medewerkers havo/vwo 
 • Mevr. M. Aanstoot, vertegenwoordiger ouders pro 
 • Mevr. K. Demmers, vertegenwoordiger medewerkers pro
 • Sophie Schoonewelle, vertegenwoordiger leerlingen vmbo
 • Fleur van der Kolk, vertegenwoordiger leerlingen vmbo
 • De heer E. Orriëns, vertegenwoordiger ouders vmbo
 • Mevr. C. de Ruyter, vertegenwoordiger medewerkers vmbo
 • De heer F. Vogel, vertegenwoordiger onderwijs ondersteuners

Wat staat er de komende tijd op de agenda

Centraal examen eerste tijdvak
12 t/m 30 mei

vmbo 3 mbo informatieavond
19.00 - 21.00 uur

Hemelvaartsdag