Waar staan wij voor?

Het Carmel College Salland heeft een duidelijke visie op onderwijs. Deze visie is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021. In 2019 is er een update van het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 uitgewerkt in 'Het speelveld en de ruimte'.  Onze visie komt terug in onze manier van werken. Hier wijken wij niet van af. Onze manier van werken en handelen zijn hierop afgestemd.

De leerling staat centraal

Persoonlijke aandacht en coaching in een kleinschalige omgeving – bij ons draait alles om de leerling. Wij doen alles aan een optimale begeleiding. We werken in kleine teams van docenten en leerlingen en als extra aandacht nodig is, schieten wij aan alle kanten te hulp. Leerlingbegeleiding, loopbaanoriëntatie, mentoraat en leren op je eigen manier zijn elementen die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn.

De leerling is actief en zelfstandig

Luisteren en meeschrijven is tegenwoordig niet meer de enige manier van leren. Leerlingen leren tegenwoordig op veel verschillenden manieren. Niet alleen zelfstandig, maar ook met elkaar en actief. De docent staat niet alleen voor de groep, maar ook tussen de leerlingen als coach. Hij leert ze keuzes maken zodat ze het beste uit zichzelf halen.

Ruimte voor talentonwikkeling

Talent zit in iedereen en verdient het om ontwikkeld te worden. De leerlingen krijgen op het Carmel alle ruimte om te kiezen en te groeien in hun passie. Wij bieden inspirerende en uitdagende projecten aan op het gebied van sport, cultuur, techniek en bèta. De Carmel Classes  en Fit For Life zijn het bewijs hoe belangrijk wij persoonlijke ontwikkeling vinden.

Leren buiten de schoolmuren

Leren stopt niet bij de muren van de school. Integendeel ... het vergroten van je leefwereld draagt bij aan je ontwikkeling. Buitenlandse excursies, maatschappelijke stages, culturele activiteiten, het Carmel Handbal Talent Centrum en het Carmel Wielerpark zijn stuk voor stuk voorbeelden van buitenschools leren. Wij zoeken de samenwerking met partners uit de omgeving om je een nog uitdagender pakket aan te bieden.

Internationalisering

De wereld houdt niet op bij de landsgrenzen. Kortom: wij stimuleren leerlingen verder te kijken. Leren en werken in een internationale omgeving zorgen ervoor dat je open gaat staan voor andere culturen. Onze internationale programma’s zijn afgestemd op contact met Europa en de rest van de wereld.

Een prettige en veilige schoolomgeving

Wij willen dat iedere leerling zich prettig en veilig voelt. Dat is een van de redenen dat de school is opgedeeld in domeinen. Maar je op je gemak en veilig voelen kan ook alleen in een leeromgeving waarin iedereen duidelijke regels naleeft. Vriendelijke omgangsvormen en wederzijds respect horen daarbij, net zoals een anti-pestbeleid.

Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo 3: Excursie België/Duitsland/Engeland
5 t/m 9 juni

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak

Centraal examen vmbo: tweede tijdvak
19 t/m 22 juni