Leerlingenraad sector vmbo

Elk domein binnen het vmbo heeft een leerlingenraad die wordt begeleid door een docent. Eens per zes weken overlegt de leerlingenraad met de docent, de teamleider schuift daar soms bij aan.

Het overleg gaat over de dagelijkse gang van zaken op school, over plannen die de leerlingen raken en over activiteiten die plaatsvinden. Vanuit de leerlingenraden worden leerlingen afgevaardigd naar het leerlingenparlement

Wat doet het leerlingenparlement?

  • Het leerlingenparlement overlegt namens alle leerlingen met de sectordirecteur.
  • Het leerlingenparlement wijst leerlingen aan voor de medezeggenschapsraad. Daar praten ze mee over de onderwerpen die de leerlingen in het bijzonder aangaan.

Contact

Heb jij een vraag of opmerking voor de leerlingenraad, wil je graag een punt op de agenda zetten, of zou je zelf graag in de leerlingenraad willen? Dan kun je ons bereiken door een mailtje te sturen naar mevrouw Brandwagt of door contact op te nemen met de begeleider uit je eigen domein.

Agenda van het vmbo