Programma's van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn. De informatie is te openen via onderstaande links.

Klas 4 vmbo 2023-2024

Klas 3 vmbo 2023-2024

 

Rooster inhaaltoetsen 2023-2024*

Datum inhaaltoets Bijzonderheden
Dinsdag 17 oktober  
Maandag 13 november Klas 3 BB/KB/GT
Klas 4 GT
Maandag 27 november Klas 4 BB/KB
Dinsdag 19 december  
Maandag 5 februari  
Dinsdag 5 maart  
Woensdag 3 april Klas 3 GT
Dinsdag 23 april Klas 3 BB/KB
Woensdag 22 mei Klas 3 BB/KB/GT
Dinsdag 24 juni Klas 3 BB/KB/GT

 

* wanneer een leerling niet kan op het eerst volgende inhaalmoment dan schuift het inhaalmoment naar de volgende datum op.
¹ gewijzigde datum.

Herkansingen 2023-2024

Donderdag 30 november
Vrijdag 9 februari
Donderdag 11 april: periode 3 voor klas 3 en 4 GT en klas 4 BB/KB
Maandag 22 april: herkansing 3 BB/KB
Vrijdag 12 april
Vrijdag 12 juli


Examenrooster 2024

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs

Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1: 

1 april t/m 31 mei

      12 juni

Tijdvak 2:

14 t/m 26 juni

       28 juni

  

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

Agenda van het vmbo