Overgaan en bevorderingsnormen

Voor de overgang naar een volgend schooljaar hanteren wij per leerjaar bevorderingsnormen vmbo (ook wel overgangsnormen genoemd). Deze doorstroomnormen staan beschreven in het document: bevorderingsnormen vmbo

Agenda van het vmbo

Ontwikkeldag
leerlingen lesvrij

Ontwikkeldag

Kerstvakantie
25 december tot 8 januari

Kerstvakantie